Ladies@Space

Vorlesung

Spacedays web 1

Kom speed­dat­en met vrouwen uit de ruimtevaartsector!

Op vri­jdag 25 maart kun­nen meis­jes van de tweede en derde graad van het secundair onder­wi­js ken­nis mak­en met vrouwen die actief zijn in de ruimte­vaart­sec­tor. Met pitch talks door 5 vrouwen die met passie werken in de ruimte­vaart­sec­tor, speed-dat­ing met een 12-tal vrouwelijke pro­fes­sion­als in groep­jes en de mogelijkheid om nadi­en de beurs­standen te bezoeken.

Conform de huidi­ge maa­trege­len, gaat Ladies@Space door met toe­gang op basis van een EU Digital Covid-Certificaat (zal aan de ingang van de Bib ges­cand wor­den) en iden­titeit­skaart, én het dra­gen van een mond­masker (er geldt algemene mond­masker­plicht in de Bib). Kom dus zek­er op tijd naar de Bib Leuven Tweebronnen.

Ruimtevaart iets voor meis­jes? Natuurlijk!

De vol­gende Ladies@Space gaan in gesprek met de deelnemers:

 • Conny Aerts, Professor en Asteroseismoloog, Instituut voor Sterrenkunde, KU Leuven (organ­isator)

 • Sarah Baatout, Head of Radiobiology SCK CEN en gast­pro­fes­sor aan de UGent en KU Leuven

 • Anik De Groof, Solar Orbiter Science Ground Segment, Europees Ruimte Agentschap (ESA)

 • Ank De Wilde, Founder & CEO Absolem

 • Elke D’Huys, SWAP instru­ment aan boord van PROBA2, Koninklijke Sterrenwacht van België

 • Clio Gielen, Projectcoördinator, Instituut voor Sterrenkunde, KU Leuven

 • Victoria Jadot, Strategy & Sales Director, Eurosense
 • Els Knaeps, Project Manager Water & Coast, Remote Sensing, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

 • Karolien Lefever, Directeur Communicatie, Belgisch Instituut voor Ruimte Aëronomie (BIRA)

 • Natalie Leys, Coördinator Space Life Science Research, SCK CEN

 • Jolien Malfait, PhD stu­dent, Instituut voor Sterrenkunde, KU Leuven

 • Ils Reusen, Project Manager Water Resources, Remote Sensing, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Hilde Stenuit, ICE Cubes Business Development, Space Applications

 • Eleonore Théry, Product Assurance Engineer, OIP Space Solutions

 • Nadia This, Safety Engineer, ISS Mission Operations Office, Europees Ruimte Agentschap (ESA)

 • Tanja Van Achteren, Principle Investigator PROBA‑V mis­sion, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

 • Petra Vanlommel, Ruimteweervrouw, Koninklijke Sterrenwacht van België

Mehr Infos und Anmeldung:

Share