Atlantis

Why Belgian Space Week?

Op 24 maart 2022 is het pre­cies 30 jaar gele­den dat de eerste Belg een ruimtereis maak­te. Het was op deze datum dat astro­naut Dirk Frimout met de Amerikaanse shut­tle Atlantis vertrok naar de ruimte. Het jaar 2022 mar­keert ook de 20ste ver­jaardag van de eerste ruimtevlucht van Frank De Winne.

Deze ver­jaarda­gen mogen niet onopge­merkt voor­bij gaan, daarom organ­is­eren we Belgian Space week. Een even­e­ment dat ruimte­vaart in de kijk­er zet. Met als dri­jvende kracht: het oproepen van ver­won­der­ing en inter­esse en het in de verf zetten van de belan­grijke Belgische bij­dra­gen in ruimte­vaartin­dus­trie en ‑onder­zoek.

Deze week zou plaats vin­den in maart, maar door de huidi­ge coro­nacri­sis zijn we genoodza­akt om onze activiteit­en te split­sen over twee weken (tweemaal feest dus!). Een deel van het pro­gram­ma bli­jft behouden in maart (van 21 t.e.m. 26) en een deel wordt ver­plaatst naar okto­ber (van 17 t.e.m. 21).

Iss

Wie komt er naar België?

Organiserende partners

 • Test6zw

  Euro Space Society

  Euro Space Society is een vzw die opgericht is met als doel ruimte­vaart dichter bij jon­geren te bren­gen, dit aan de hand van ver­schil­lende activiteiten.

  Website →
 • Esero

  Esero Belgium

  ESERO is het scholen­pro­gram­ma van het Europese Ruimtevaart Agentschap (ESA). ESERO helpt ler­aren om in (STEM) lessen max­i­maal gebruik te mak­en van de inspir­erende con­text van ruimtevaart.

  Website →
 • MSB small

  Mars Society Belgium

  Mars Society Belgium is een inter­na­tionale non-prof­i­tor­gan­isatie die zich in zet om het pub­liek in te licht­en over de voorde­len van ruimtev­erken­ning en Mars in het bijzonder.

  Website →
 • Logo Sciences be couleur

  Sciences.be

  Het interuni­ver­si­taire netwerk Sciences​.be zet zich in voor de ver­sprei­d­ing van STEM in de Federatie Wallonië-Brussel. Het verbindt vijf een­heden voor de ver­sprei­d­ing van weten­schap en tech­nolo­gie: UCLouvain, ULB, ULiège, UMons en UNamur.

  Website →

Laatste Nieuws & Pers

Gala Night

GALA EVENT

Lees Meer →
Maxresdefault 4

CONFÉRENCE: DE NAMUR À L'ESPACE

Lees Meer →
Th 1024x0 switch to space oct 2022 jpg

SWITCH TO SPACE – PANEL EVENING - ASTRONAUTS

Lees Meer →
Switch to space logo

SWITCH TO SPACE 3 – PANEL MORNING

Lees Meer →
310790214 10159552344292862 401007787306350084 n

BELGIAN SPACE WEEK AT EURO SPACE CENTER

Lees Meer →
Leuven BSW schools

FROM LEUVEN TO SPACE

Lees Meer →