Climate Detectives

Colourful Naukluft 1

Word een echte kli­maat­de­tec­tive en maak het verschil.

De leer­lin­gen bestud­eren een kli­maat­prob­leem in hun eigen omgev­ing, als een detec­tive, met behulp van satel­li­et­beelden en eigen onder­zoek op ter­rein of data uit andere plaat­selijke bron­nen. Ze kri­j­gen na elke onder­zoeks­fase feed­back van een pro­fes­sionele weten­schap­per uit de aard-observatie.

Voor leer­lin­gen tussen 8 en 15 jaar. De deel­ne­mende groepen bestaan uit min. 6 leer­lin­gen, max. de hele klas.

Meer info

Share

Climatedetectives TEST

ESERO Belgium wil ruimte­vaart graag tot in de Belgische klaslokalen kri­j­gen. Dit doen we o.a. met onze school­pro­jecten. Elk school­jaar kun­nen basis- en secundaire scholen met leer­lin­gen­teams (begeleid door een leerkracht) deel­ne­men aan uitda­gende missies. Elke deel­ne­mende leerkracht kan bij ESERO Belgium terecht voor alle vra­gen en onder­s­te­un­ing gedurende heel het schooljaar.