SSVI: Sterren schitteren voor iedereen

SSVI nepal blind rocks

Een project van Werkgroep Kijkerbouw (UGENT Volkssterrenwacht Armand Pien) en Universiteit Gent.

Alle kinderen in spe­cial onder­wi­js en kwets­bare sit­u­aties zouden de mogelijkheid moeten hebben om de ster­ren­hemel te bewon­deren met behulp van een tele­scoop”. Dit is de uit­gangs­ba­sis van het project SSVI

Dankzij donaties van BRESSER (tele­scopen fab­rikant) wor­den tele­scopen naar kwets­bare kinderen ges­tu­urd over heel de wereld. Zoveel als mogelijk wordt ter plaatse edu­catieve begelei­d­ing voorzien. 

Ook het Belgisch onder­wi­js wordt mee getrokken in de boeiende wereld va tele­scopen en astronomie. Hiervoor kan je bij ESERO Belgium een ler­aren­work­shop aan­vra­gen SSVI in a box”. De zelf­bouw­pakket­ten van deze een­voudi­ge tele­scoop­jes voor begin­ners zijn te koop voor alle scholen.

http://​www​.ssvi​.be/​i​n​d​e​x​.html

https://​eser​o​bel​gium​.be/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​n​l​/​l​e​s​m​a​t​e​r​i​a​a​l​-​s​s​v​i​-​i​n​-​a​-box/

Share

SSVI nepal blind rocks