• Nationality

    Amerikaans

  • Missions

    STS9, STS-45

Gerelateerde Evenementen

Byron K. Lichtenberg

Astronaut

Share

Byron Lichtenberg

Videobegroeting

Byron K. Lichtenberg is een Amerikaanse inge­nieur en NASA-astronaut. 

Byron Kurt Lichtenberg werd geboren op 19 feb­ru­ari 1948 in Stroudsburg, Pennsylvania, VS. Hij ontv­ing Sc.B. in lucht- en ruimte­vaart­tech­niek van Brown University, S.M. in werk­tu­ig­bouwkunde van MIT, Sc.D. in bio­medis­che tech­nolo­gie van MIT, en lat­er Sc.D. van Westminster College (ere).

Van 1978 tot 1984 was Byron K. Lichtenberg een onder­zoek­er aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT)/Canadian Vestibular-exper­i­menten op Spacelab 1, Spacelab D‑1, Spacelab SLS1 en SLS2, en een co-hoof­don­der­zoek­er voor de Experiment met men­tale belast­ing en presta­ties gevlo­gen op IML1 om de ken­merken van mens-com­put­er­w­erk­sta­tions voor het ruimtes­ta­tion te beo­orde­len.

Byron K. Lichtenberg was de eerste Payload-spe­cial­ist. Hij vloog op de Spacelab‑1 (STS9) missie (10 dagen in 1983), en voerde meerdere exper­i­menten uit in bioweten­schap­pen, mate­ri­aal­weten­schap­pen, aar­dob­ser­vaties, astronomie en zon­nefys­i­ca, hogere atmos­feer en plas­mafys­i­ca. Zijn tweede vlucht was ATLAS1 (STS-45) Spacelab-missie (9 dagen in 1992), waar 13 exper­i­menten wer­den uit­gevo­erd in atmos­ferische weten­schap­pen en astronomie. Lichtenberg heeft 310 banen gevlo­gen en heeft 468 uur in de ruimte doorge­bracht.

Hij was een van de oprichters van Payload Systems, Inc., een bedri­jf dat hard­ware- en vluchton­der­s­te­un­ing heeft geleverd voor MODE- en MACE-exper­i­menten voor de Space Shuttle en ISS. Ze waren ook de eerste com­mer­ciële gebruik­er van het Mir-ruimtes­ta­tion en vlo­gen begin jaren negentig exper­i­menten met eiwitkristal­groei naar Mir. Lichtenberg was een voorzit­ter van Zero Gravity Corporation, opgericht om parabolis­che, gewicht­loze vlieg­tu­igvlucht­en beschik­baar te mak­en voor het grote pub­liek. Byron K. Lichtenberg was 23 jaar lang gevecht­spi­loot van de lucht­macht en vloog met de F‑4, F‑100 en A‑10. Hij over­leefde 238 gevechtsmissies tij­dens de oor­log in Vietnam en ontv­ing 2 Distinguished Flying Crosses, 10 Air Medals en tal van andere dec­o­raties. Lichtenberg vloog ook als kapitein voor een grote lucht­vaart­maatschap­pij.

Byron K. Lichtenberg ontv­ing de NASA Space Flight Medal (twee pri­jzen), de AIAA Haley Space Flight Award en de FAI Komorov Award. Hij is medeo­prichter van de Association of Space Explorers, de X‑Prize Foundation en de International Space University; ook een lid, gebruik­erspan­el voor het National Space Biomedical Research Institute, Tau Beta Pi (ere-engi­neer­ingv­erenig­ing) en Sigma Xi (ere-weten­schap­pelijke verenig­ing).

Byron K. Lichtenberg zal helaas niet per­soon­lijk aan­wezig kun­nen zijn, maar zal wel een video­bood­schap pre­sen­teren.


Bronnen
Foto
Wikipedia
Tekst
www​.nasa​.gov
Wikipedia