• Nationality

  Amerikaan

 • Missions

  STS-61‑C, STS-31, STS-45, STS-60

Gerelateerde Evenementen

Visit to Saint Baafs Cathedral and Lam Gods

Bezoek aan de Sint-Baafskathedraal en Lam Gods

 • 18.10.2022 • 16:30—18:00

Saint-Baafs cathedral (Ghent City Center)

Lees Meer →

Walking lunch at the Book Tower

Wandellunch bij de Boekentoren

 • 18.10.2022 • 12:00—13:30

Famous Book Tower Belvédère (Ghent University)

Lees Meer →

School children meet astronauts

Schoolkinderen ontmoeten astronauten

 • 18.10.2022 • 10:00—11:30

Gent City Hall – City council room

Lees Meer →

Umons 1

UMONS

 • 21.10.2022 • 09:00—15:00

UMONS

Lees Meer →

Gala Night

Gala avond met ruimte, kunst en cultuur

Viering

 • 19.10.2022 • 19:00—22:30

Academy Palace, 1 Rue Ducale 1000 Bruxelles

Lees Meer →

Og

Euro Space Center

 • 19.10.2022 • 09:00—12:00

Euro Space Center

Lees Meer →

Spaceweek planetarium poster 1 1

Avond in het Planetarium van Brussel

Viering

 • 20.10.2022 • 19:00—21:30

Planetarium Brussels

Lees Meer →

Schermafbeelding 2021 12 10 om 14 33 17

Academic session: Royal Military School

Activité scolaire

 • 20.10.2022 • 14:30—19:00

Royal Military School

Lees Meer →

Schermafbeelding 2021 12 10 om 14 33 17

VUB&ULB student and Rhéto meeting

Lezing

 • 20.10.2022 • 09:00—12:00

Université libre de Bruxelles, Campus du Solbosch

Lees Meer →

77df7a7d1a333dea87cc5a7a24bfa2c8 XL

Switch to Space: plenair evenement en receptie

Lezing

 • 19.10.2022 • 09:00—19:00

Egmont Palace, Brussels

Lees Meer →

Afbeelding1

Meet & greet met studenten Master of Space Studies

Meet & Greet

 • 18.10.2022 • 15:00—16:00

Labo at Capture Building Zwijnaarde (Ghent University)

Lees Meer →

Lab visit Bio ingeneers ME Li SSA research Ghent University

Labbezoek Bio-ingeneers (MELiSSA-onderzoek Universiteit Gent)

 • 18.10.2022 • 14:00—15:00

Labo at Capture Building Zwijnaarde (Ghent University)

Lees Meer →

Banner Spaceweek Carre

Grande conférence

Lezing

 • 17.10.2022 • 19:30—22:00

UNamur

Lees Meer →

Schermafbeelding 2021 12 10 om 14 33 17

Matinée scolaire

Activité scolaire

 • 17.10.2022 • 09:00—12:00

ULiège

Lees Meer →

Charles F. Bolden Jr.

Astronaut

Share

Charles Bolden

Charles F. Bolden Jr. is een NASA-astro­naut en 12e beheerder van de National Aeronautics and Space Administration. 

Eerst als gen­er­aal-majoor van het Korps Mariniers en ver­vol­gens als NASA beheerderdi­recteur, heeft Charles F. Bolden Jr. zijn lev­en gewi­jd in dienst van de Verenigde Staten, en heeft hij bijge­dra­gen aan de vei­ligheid en, wel­vaart, en aan de lei­dende inspan­nin­gen van de natie om het uni­ver­sum te verken­nen en onze kwets­bare pla­neet beter te begrijpen. 

In 2009 benoemde pres­i­dent Barack Obama Bolden tot de 12e NASA directeur. Hij was de tweede astro­naut die deze posi­tie bek­leed­de. Terwijl hij NASA lei­d­de, hield Bolden toezicht op de over­gang van het spaceshut­tle-sys­teem naar een nieuw tijd­perk van verken­ning, volledig gericht op het International Space Station (ISS) en de ontwik­kel­ing van luchtvaarttechnologie.

Bolden lei­d­de de ontwik­kel­ing van het Space Launch System en de Orion Crew Capsule. Hij hield ook toezicht op de ver­schuiv­ing naar com­mer­ciële ruimte-ini­ti­atieven die de bevoor­rad­ing van het ISS afhan­delden. Hij creëerde NASA’s Space Technology Mission Directorate, ver­ant­wo­ordelijk voor de ontwik­kel­ing van de tech­nolo­gie die toekom­stige verken­ningsmissies suc­cesvol zal mak­en. Bolden’s ambt­ster­mi­jn omvat­te de tri­omf van de land­ing van de Mars Curiosity Rover, het suc­ces van de Juno-missie die ons helpt de pla­neet Jupiter beter te begri­jpen, de toe­name van het aan­tal satel­li­eten dat belast is met aar­dob­ser­vati­etak­en, en de voort­gang naar de lancer­ing in decem­ber 2021 van de James Webb ruimtete­le­scoop. De eerste A” in NASA staat voor Aeronautics, en Bolden heeft zijn aan­dacht dan ook gericht op NASA’s lucht­vaart­pro­gram­ma’s en het doel van het agentschap om vlieg­tu­igen te ontwikke­len die sneller, verder, stiller en groen­er kun­nen reizen dan ooit tevoren.

Tijdens zijn car­rière als NASA-astro­naut vloog Bolden op vier spaceshut­tle-missies, waar­bij hij meer dan 680 uur in de ruimte verbleef. Hij bestu­urde Space Shuttle Columbia in 1986 (STS-61C) en Space Shuttle Discovery in 1990 (STS-31) — de missie die de Hubble Space Telescope ont­plooide. Hij diende ook als Mission Commander op Space Shuttle Atlantis in 1992 (STS-45), en Space Shuttle Discovery in 1994 (STS-60). Bolden was ook hoofd van de vei­lighei­d­safdel­ing van NASA in het Johnson Space Center in de nasleep van de ramp met de Space Shuttle Challenger in 1986.

Bolden had eve­neens een lange en indruk­wekkende mil­i­taire car­rière. Afgestudeerd aan de U.S. Naval Academy, voerde hij meer dan 100 gevechtsmissies uit tij­dens de oor­log in Vietnam. Later diende hij als test­pi­loot voor de direc­torat­en Systems Engineering en Strike Aircraft Test van het Naval Air Test Center. Na het voltooien van zijn dienst als astro­naut in 1994, diende hij als assis­tent-com­man­dant van de Midshipmen aan de Naval Academy en in 1998 als bevelvo­erend gen­er­aal van de marine-expe­di­tiemacht ver­bon­den aan Operatie Desert Thunder in Koeweit. Hij was voor het laatst bevelvo­erend gen­er­aal van de 3rd Marine Aircraft Wing op het Marine Corps Air Station Miramar, Californië, voor­dat hij met pen­sioen ging bij het Marine Corps.

Bolden heeft een Master of Science-graad in sys­teem­be­heer van de University of Southern California. Zijn eerdere onder­schei­din­gen omvat­ten de Defense Distinguished Service Medal, de Defense Superior Service Medal, de Distinguished Flying Cross, Air Medal, drie NASA Exceptional Service Medals en vier NASA Space Flight-medailles. Hij ontv­ing de Rotary National Space Trophy in 2014, de Wright Brothers Memorial Trophy in 2020 en heeft ere­doc­tor­at­en van tal van instellin­gen voor hoger onder­wi­js. Hij werd ingewi­jd in de U.S Astronaut Hall of Fame in 2006 en de National Aviation Hall of Fame in 2016. Hij diende als een U.S. Department of State Science Envoy for Space van 2018 – 2019.

Vandaag de dag is Charles Bolden de oprichter en CEO Emeritus van The Charles F. Bolden Group LLC, een klein bedri­jf gespe­cialiseerd in ruimte- en ruimte­vaar­t­ex­plo­ratie, nationale vei­ligheid, lei­der­schap, onder­wi­js (STEM) en gezond­hei­dsini­ti­atieven.

Charles Bolden ontv­ing in het jaar 2012 een Doctoraat Honoris Causa van de Universiteit Luik.

Bronnen
Foto
www​.fly​ing​mag​.com
Tekst
www​.nasa​.gov