• Nationality

  Belgian

 • Missions

  STS-45 Atlantis

Gerelateerde Evenementen

Visit to Saint Baafs Cathedral and Lam Gods

Bezoek aan de Sint-Baafskathedraal en Lam Gods

 • 18.10.2022 • 16:30—18:00

Saint-Baafs cathedral (Ghent City Center)

Lees Meer →

Walking lunch at the Book Tower

Wandellunch bij de Boekentoren

 • 18.10.2022 • 12:00—13:30

Famous Book Tower Belvédère (Ghent University)

Lees Meer →

School children meet astronauts

Schoolkinderen ontmoeten astronauten

 • 18.10.2022 • 10:00—11:30

Gent City Hall – City council room

Lees Meer →

Umons 1

UMONS

 • 21.10.2022 • 09:00—15:00

UMONS

Lees Meer →

Gala Night

Gala avond met ruimte, kunst en cultuur

Viering

 • 19.10.2022 • 19:00—22:30

Academy Palace, 1 Rue Ducale 1000 Bruxelles

Lees Meer →

Og

Euro Space Center

 • 19.10.2022 • 09:00—12:00

Euro Space Center

Lees Meer →

Spaceweek planetarium poster 1 1

Avond in het Planetarium van Brussel

Viering

 • 20.10.2022 • 19:00—21:30

Planetarium Brussels

Lees Meer →

Schermafbeelding 2021 12 10 om 14 33 17

Academic session: Royal Military School

Activité scolaire

 • 20.10.2022 • 14:30—19:00

Royal Military School

Lees Meer →

Schermafbeelding 2021 12 10 om 14 33 17

VUB&ULB student and Rhéto meeting

Lezing

 • 20.10.2022 • 09:00—12:00

Université libre de Bruxelles, Campus du Solbosch

Lees Meer →

77df7a7d1a333dea87cc5a7a24bfa2c8 XL

Switch to Space: plenair evenement en receptie

Lezing

 • 19.10.2022 • 09:00—19:00

Egmont Palace, Brussels

Lees Meer →

Schermafbeelding 2021 12 10 om 14 33 17

Officiële opening van het BSW in aanwezigheid van de delegatie van astronauten en ministers

 • 17.10.2022 • 12:30—14:00

Lees Meer →

Afbeelding1

Meet & greet met studenten Master of Space Studies

Meet & Greet

 • 18.10.2022 • 15:00—16:00

Labo at Capture Building Zwijnaarde (Ghent University)

Lees Meer →

Lab visit Bio ingeneers ME Li SSA research Ghent University

Labbezoek Bio-ingeneers (MELiSSA-onderzoek Universiteit Gent)

 • 18.10.2022 • 14:00—15:00

Labo at Capture Building Zwijnaarde (Ghent University)

Lees Meer →

Banner Spaceweek Carre

Grande conférence

Lezing

 • 17.10.2022 • 19:30—22:00

UNamur

Lees Meer →

Schermafbeelding 2021 12 10 om 14 33 17

Matinée scolaire

Activité scolaire

 • 17.10.2022 • 09:00—12:00

ULiège

Lees Meer →

Affiche jcms

Printemps des Sciences

 • 24.03.2022 • 09:30—12:30

campus de la plaine de l’Université libre de Bruxelles

Lees Meer →

Participants of the 2016 European Can Sat Competition node full image 2

Halve finale CanSat

Competitie

 • 23.03.2022 • 13:00—17:00

Brussel

Lees Meer →

Wetenschapsbattle

Finale van de Wetenschapsbattle

Livestream

 • 22.03.2022 • 09:20—12:00

Auditorium 1 Leon De Meyer, UFO, UGent

Lees Meer →

Dirk Frimout

Astronaut

Share

Frank de winne dirk frimout

Dirk Frimout is astro­fysi­cus en astro­naut, hij is de eerste Belg in de ruimte. 

Dirk Dries David Damiaan Frimout werd geboren op 21 maart 1941 in Poperinge, België. Hij studeerde af als Ingenieur Elektronica en behaalde zijn doc­tor­aat in de Toegepaste Natuurkunde aan de Universiteit Gent. Daarna ver­huis­de Dirk Frimout naar Colorado, VS als post­doc­tor­aal onder­zoek­er in een Atmospheric and Space Physics lab­o­ra­to­ri­um aan de uni­ver­siteit van Colorado, in Boulder USA. Ook werk­te hij tot 1978 aan het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie.

Dirk Frimout werd in 1977 kan­di­daat-astro­naut. Hij trad in 1978 in dienst bij de European Space Agency als senior engi­neer bij de afdel­ing Payload Utilization van het direc­toraat Columbus. Hij was ver­ant­wo­ordelijk voor de ESA-onder­s­te­un­ing van de Europese exper­i­menten op ATLAS1. Frimout fungeerde als beman­ning en exper­i­ment­coör­di­na­tor voor ver­schil­lende Europese exper­i­menten aan boord van Spacelab. Hij werd in 1978 ges­e­lecteerd als back-up pay­load spe­cial­ist voor shut­tlevlucht STS-45 (de ATLAS 1‑missie). Dertien jaar lat­er werd Dirk Frimout Payload Specialist voor de STS-45-missie en werd hij de eerste Belg in de ruimte, aan boord van de Atlantis Shuttle op 24 maart 1992. Hij was ver­ant­wo­ordelijk voor de weten­schap­pelijke exper­i­menten die aan boord van Atlantis wer­den uit­gevo­erd. Het was de eerste Spacelab-missie gewi­jd aan NASA’s Mission to Planet Earth. Tijdens de negen­daagse vlucht voerde de beman­ning aan boord van Atlantis de twaalf exper­i­menten uit die de ATLAS1 (Atmospheric Laboratory for Applications and Science) vracht vor­m­den. ATLAS1 verkreeg een breed scala aan gede­tailleerde metin­gen van atmos­ferische chemis­che en fysis­che eigen­schap­pen, die aanzien­lijk hebben bijge­dra­gen aan een beter begrip van ons kli­maat en onze atmos­feer. Aan het einde van de missie had Frimout 2meer dan 5 miljoen kilo­me­ter afgelegd in 143 banen om de aarde en meer dan 214 uur in de ruimte ingel­ogd. De ATLAS1-missie werd op 2 april voltooid met een suc­cesvolle land­ing op Kennedy Space Center.

Na deze missie werk­te hij in de Microgravity-divisie bij ESA ESTEC (European Space Research and Technology Centre) in Nederland. 

Momenteel is Frimout een gepen­sioneerd ESA-medewerker.

In 1994 werd hij voorzit­ter van de Euro Space Society, een non-prof­i­tor­gan­isatie die als missie heeft jon­geren te motiv­eren voor weten­schap en ruimtetechnologie.

Dirk Frimout is auteur van meer dan 30 pub­li­caties met betrekking tot Atmospheric Physics Experiments, Crew Training for Spacelab en Microgravity Experiments. Dirk Frimout werd benoemd tot Grootofficier in de Leopoldsorde” en kreeg ook de adel­lijke titel van Burggraaf.

Bronnen
Foto
Wikipedia
Tekst
www​.dirk​f​rimout​.be
Wikipedia