• Nationality

    Amerikaans

  • Missions

    STS-41‑G, STS-31, STS-45

Gerelateerde Evenementen

Kathryn D. Sullivan

Astronaut

Share

Suit

Videobegroeting

Kathryn D. Sullivan is een Amerikaanse geoloog, oceanograaf, NASA-astro­naut en offici­er van de Amerikaanse marine. 

Kathryn Dwyer Sullivan werd geboren op 3 okto­ber 1951 in Paterson, New Jersey, VS. Ze behaalde een Bachelor of Science-graad in geolo­gie aan de Universiteit van Californië, Santa Cruz en een doc­tor­aat in de geolo­gie aan de Dalhousie University (Halifax, Nova Scotia). Sullivan ontv­ing ook ere­doc­tor­at­en van Kent State University (2002); Ohio Dominican University (1998); Stevens Institute of Technology (1992); State University of New York, Utica (1991); Dalhousie University (1985).

De meeste inspan­nin­gen van Kathryn Sullivan voor­dat ze bij NASA kwam werken, waren gecon­cen­treerd in acad­emis­che studie en onder­zoek. Ze focuste op aard­weten­schap­pen (major) aan de Universiteit van Californië, Santa Cruz en bracht 1971 – 1972 door als uitwissel­ingsstu­dent aan de Universiteit van Bergen, Noorwegen. Sullivan’s doc­tor­aatsstud­ies aan de Dalhousie University omvat­ten deel­name aan ver­schil­lende oceanografis­che expe­di­ties, onder aus­pi­ciën van de U.S. Geological Survey, Wood’s Hole Oceanographic Institute en het Bedford Institute.

Kathryn Sullivan werd in jan­u­ari 1978 door NASA ges­e­lecteerd en werd in augus­tus 1979 astro­naut. Sindsdien heeft ze onder meer onder­s­te­un­ingstak­en voor Shuttle: soft­ware­on­twik­kel­ing; lancer­ing en land­ing lead chase fotograaf; Orbiter- en vrachttest, check-out en lancer­ing­son­der­s­te­un­ing in Kennedy Space Center, Florida; extrave­hic­u­lar activ­i­ty (EVA) en ruimtepak-onder­s­te­un­ingsper­son­eel voor ver­schil­lende vlucht­en; en cap­sule com­mu­ni­ca­tor (CAPCOM) in Mission Control voor tal van Shuttle-missies. Sullivan was een vet­er­aan van drie ruimtevlucht­en en was een missiespe­cial­ist op STS-41G (513 okto­ber 1984), STS-31 (2429 april 1990) en STS-45 (2‑maart 24-april 1992). Kathryn Sullivan werd de eerste vrouwelijke Amerikaanse astro­naut die uit haar ruimteschip stapte.
Na in totaal 532 uur in de ruimte te hebben doorge­bracht, ver­li­et Sullivan NASA in 1993 om een aan­tal vooraanstaande posi­ties in te nemen, waaron­der hoofd­weten­schap­per bij de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en als beheerder van NOAA. Tussen de NOAA-stints door bracht ze tien jaar door als pres­i­dent en CEO van het Center of Science and Industry (COSI) in Columbus, Ohio, en vijf jaar als de eerste directeur van het Battelle Center for Mathematics and Science Education Policy aan de Ohio State University.

In 2020 schreef Kathryn Sullivan opnieuw geschiede­nis door als eerste vrouw een bezoek te bren­gen aan de diep­ste plek in de ocea­nen, de Challenger Deep in de Mariana Trench, zeven mijl onder het opper­vlak van de Stille Oceaan. Sullivan is de acht­ste per­soon en de eerste vrouw die de bodem bereikt, die 35.853 voet onder zeeniveau ligt. Ze mar­keerde de gele­gen­heid door een tele­foon­t­je te ple­gen vanaf het moed­er­schip van de duik­boot, DSSV Pressure Drop, om te spreken met de NASA-astro­naut­en op het International Space Station (ISS).

Kathryn D. Sullivan zal helaas niet per­soon­lijk aan­wezig kun­nen zijn, maar zal een video­bood­schap pre­sen­teren.

Bronnen
Foto
kathysul​li​vanas​tro​naut​.com
Tekst
kathysul​li​vanas​tro​naut​.com
www​.nasa​.gov