Robert Thirsk

Astronaut en Kosmonaut

Share

Thirsk Sokol E20 21 crop

Robert Thirsk is een Canadese inge­nieur en arts, en een astro­naut van de Canadese ruimtevaartorganisatie. 

Robert Thirsk werd geboren op 17 augus­tus 1953 in New Westminster, British Columbia, Canada. Hij behaalde een Bachelor of Science in Mechanical Engineering aan de University of Calgary, een Master of Science in Mechanical Engineering aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), een doc­tor­aat in de geneeskunde aan de McGill University en een Master of Business Administration aan de MIT Sloan Management school.

Robert werd in 1983 ges­e­lecteerd voor het Canadese astro­naut­enko­rps en begon in 1984 met trainen. Hij was betrokken bij ver­schil­lende pro­jecten van de Canadian Space Agency (CSA), waaron­der parabolis­che vlucht­cam­pagnes, car­dio­vas­cu­lair onder­zoek en missiesimulaties.

In 1996 vloog Robert Thirsk als pay­load-spe­cial­ist aan boord van spaceshut­tle-missie STS-78, de Life and Microgravity Spacelab-missie. Tijdens deze 17-daagse vlucht aan boord van Columbia voer­den hij en zijn zes beman­ningsle­den 43 inter­na­tionale exper­i­menten uit, gewi­jd aan de studie van lev­ens- en materiaalwetenschappen.

In 2004 vol­gde hij een oplei­d­ing aan het Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center in de buurt van Moskou en werd hij gecer­ti­ficeerd als boord­w­erk­tu­igkundi­ge voor het Sojoez-ruimte­vaar­tu­ig. Halverwege de jaren 2000 werk­te Robert vele jaren als Capcom bij het Mission Control Center in Houston en als Eurocom bij het Columbus Control Center in Oberpfaffenhofen, Duitsland, ter onder­s­te­un­ing van de beman­nings­ac­tiviteit­en van het International Space Station (ISS).

In 2009 werd Robert Thirsk de eerste Canadees die op een lang­durige expe­di­tie vloog. Roman Romanenko uit Rusland, Frank De Winne uit België en Robert wer­den gelanceerd vanaf de Baikonoer-kos­mod­rome in Kazachstan aan boord van een Russisch Sojoez-ruimte­vaar­tu­ig naar het ISS. Nadat ze daar waren aangekomen, voer­den Robert en zijn beman­ningsle­den van ISS Expeditie 20 en 21 een ongek­ende hoeveel­heid mul­ti­dis­ci­plinair onder­zoek, robot­op­er­aties, onder­houds- en reparatiew­erkza­amhe­den aan sta­tion­ssys­te­men en ladin­gen uit.

Robert Thirsk nam in 2012 ontslag als astro­naut bij de CSA om zich aan te sluiten bij de Canadian Institutes of Health Research in Ottawa. In 2014 nam hij afscheid van de fed­erale over­heid en hij was van 2014 tot 2018 kanse­li­er van de Universiteit van Calgary. Robert bli­jft betrokken bij Canadese ruimte­vaar­tini­ti­atieven en pub­lieks­bereik. Hij was voorzit­ter van twee task­forces op hoog niveau voor de CSA: de Expert Group (20172018) en de Adviesraad (20192021) voor Deep Space Healthcare. Hij is een trots lid van de Orders of Canada en van British Columbia.

Bronnen
Foto
www​.rci​science​.ca
Tekst
www​.asc​-csa​.gc​.ca