• Nationality

    Belgisch, Brits

Gerelateerde Evenementen

Zara Rutherford

Vliegenier

Share

TRAVEL WORLD ZARA RUTHERFORD1200 2

Videobegroeting

Zara Rutherford is een Belgisch-Britse vlieger. 

Zara Rutherford werd geboren op 5 juli 2002 in Brussel, België. Op 14-jarige leefti­jd begon ze te trainen om piloot te wor­den en behaalde haar vlieg­brevet in 2020. Ze voltooide haar A lev­els in wiskunde, gevorderde wiskunde, economie en natu­urkunde aan de St. Swithun’s School, een meis­jess­chool in Winchester, Hampshire, Engeland.

Op 26 juli 2021 maak­te Rutherford tij­dens een per­scon­fer­en­tie op Popham Airfield bij Winchester bek­end dat ze op 19-jarige leefti­jd de jong­ste vrouwelijke piloot wilde wor­den die solo rond de wereld vliegt. Ze streefde ernaar het record te breken dat eerder werd geves­tigd door de Amerikaanse piloot Shaesta Waiz, die het record in 2017 op 30-jarige leefti­jd bereik­te. Afgezien van dit record probeerde Zara Rutherford ook twee andere records te breken: de eerste vrouw wor­den die de wereld ron­dreis­de in een ultra­licht vlieg­tu­ig en de eerste Belg die solo de wereld rond vloog in een een­mo­torig vlieg­tu­ig. De record­poging was ook bedoeld om het bewustz­i­jn over de gen­derk­loof op gebieden als weten­schap, tech­nolo­gie, tech­niek en wiskunde (STEM) en lucht­vaart te ver­groten, en om meer vrouwen en meis­jes te inspir­eren om zich met STEM dis­ci­plines bezig te houden.

Zara Rutherford begon haar solo­poging vanaf de luchthaven Kortrijk-Wevelgem in België op 18 augus­tus 2021 aan boord van een Shark UL-vlieg­tu­ig. Bij haar terug­keer in Kortrijk, België, op 20 jan­u­ari 2022, voltooide Rutherford een epis­che reis van 41 lan­den over een afs­tand van meer dan 52.000 kilo­me­ter en brak daar­bij twee Guinness World Records.

Op 23 maart 2022 begon de jon­gere broer van Zara Rutherford, Mack Rutherford, op 16-jarige leefti­jd aan zijn eigen reis rond de wereld in een ultra­licht vlieg­tu­ig. Rutherfords broer werd vijf maan­den lat­er de jong­ste per­soon die rond de wereld vloog toen hij op 24 augus­tus op zijn start­punt Sofia aankwam en het Guinness-werel­drecord ver­brak dat eerder in han­den was van landgenoot Travis Ludlow.

Zara Rutherford is lid van de Experimental Aircraft Association Chapter 838 in Racine, Wisconsin.

Zara Rutherford zal helaas niet per­soon­lijk aan­wezig kun­nen zijn, maar zal wel een video­bood­schap pre­sen­teren.


Bronnen
Foto
turque​sanews​.mx
Tekst
fly​zo​lo​.com
Wikipedia