Vijfduizend lagereschoolkinderen kiezen de helderste ruimtewetenschapper van Vlaanderen

Wetenschapsbattle

Je onder­zoek in 10 minuten glashelder uit­leggen aan lagereschoolkinderen. Dat is de uitdag­ing van vijf weten­schap­pers tij­dens de Wetenschapsbattle op dins­dag 22 maart 2022 om 09:20 u. in het UFO in Gent. Meer dan vier­hon­derd kinderen wonen de show bij in het UFO en ruim vijf­duizend kinderen vol­gen de show vanu­it de klas. Alle kinderen stem­men mee op hun favori­ete weten­schap­per. Een kri­tis­che kinder­jury uit basiss­chool De Wijze Eik geeft feed­back aan de weten­schap­pers. Het wordt een span­nende show over zonnestor­men, gewicht­loosheid en pipi in ruimteschep­en. Kortom, een edi­tie die hele­maal in het teken van de ruimte­vaart staat. Gastpresentatoren zijn Maureen (gek­end van Helden op Ketnet), samen met kinderen.

Share

In 2022 is het exact 30 en 20 jaar gele­den dat de Belgische astro­naut­en Dirk Frimout en Frank De Winne hun eerste ruimtereis maak­ten. Om deze bij­zon­dere ver­jaarda­gen te vieren, staat de zevende edi­tie van de Wetenschapsbattle in het teken van de ruimte­vaart. Vijf weten­schap­pers halen alles uit de kast om hun onder­zoek over de ruimte zo duidelijk mogelijk uit te leggen aan duizen­den lagereschoolkinderen. Maar de kinderen kri­j­gen het laat­ste woord, want zij beslis­sen wie uitein­delijk de Wetenschapsbattle-tro­fee mee naar huis mag nemen. De kers op de taart: Dirk Frimout komt per­soon­lijk langs om alle vra­gen van de kinderen te beantwoorden.

Wat is er te zien?

In het Universiteitsforum (UFO) van Universiteit Gent stellen de vijf weten­schap­pers hun ruim­teon­der­zoek voor, met attribut­en. Tijdens de telling van de stem­ming is er een Q&A met astro­naut­en Dirk Frimout. De kinderen wor­den voor en na de show geprikkeld over de ruimte­vaart met een kleine expo en de voorstelling van Mission X (Train like an astro­naut) onder lei­d­ing van ESERO Belgium.

In het UFO vol­gen meer dan 400 kinderen mee de show, waaron­der het vijfde en zes­de leer­jaar van de organ­is­erende school De Wijze Eik uit Mariakerke. Er zijn 2 pre­sen­ta­toren — naam1 en naam2 -, 4 juryle­den en heel wat kinderen die vra­gen zullen stellen.

Wie kijkt mee?

De juf­fen en meesters van meer dan 5.000 leer­lin­gen hebben hun klas ingeschreven om de show mee te vol­gen via de livestream. Ze komen uit alle uithoeken van Vlaanderen en Brussel.

De vijf wetenschappers

Aan de show nemen de vol­gende weten­schap­pers deel, met telkens hun thema: 

· Elke D’Huys (Solar-Terrestrial Centre of Excellence en Koninklijke Sterrenwacht van België): Alarm, een zonnestorm op komst!’

· Floris Wuyts (Universiteit Antwerpen): ‘‘Wat gebeurt er met je herse­nen wan­neer je in de ruimte gaat?’

· Emilie Beevers (KU Leuven): 3D print­en maakt nieuwe vor­men voor de ruimtevaart!’

· Marijn Timmer (Universiteit Antwerpen): Marijn en de PlasGasFabriek’

· Petra Vanlommel (Solar-Terrestrial Centre of Excellence): Dansend noorder­licht — hemelse wetenschap’

Praktisch

Timing: dins­dag 22 maart van 09:20 u. tot 12:00 u. 

De show is live te vol­gen via Vimeo: 

Locatie: UFO (Universiteit Gent), Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent

Contact

Ben je er graag bij? Laat het ons weten. 

Contact: Brigitte Devocht, brigitte@​wetenschapsbattle.​be, tel. 0484 24 84 69.

Over de Wetenschapsbattle

De Wetenschapsbattle is een ini­ti­atief van The Floor is Yours, met de ste­un van het FWO, Euro Space Society, Fonds Ernest Solvay (beheerd door de Koning Boudewijnstichting) en Dow en de medew­erk­ing van ESERO Belgium, de Vlaamse Volkssterrenwachten, UGent en Technopolis. De Wetenschapsbattle 2022 maakt deel uit van de Belgian Space Week.

Organisator Hans Van de Water van The Floor is Yours: Presenteren voor kinderen is de beste leer­school voor weten­schap­pers om hun onder­zoek helder en over­tu­igend te brengen.”