Programma

Hier kan je het pro­gram­ma van de Belgian Spaceweek terugvin­den. Het pro­gram­ma van okto­ber ligt nog niet volledig vast, maar zal spoedig aange­vuld wor­den. Dus hou deze web­site zek­er in de gat­en voor updates en zet de week van 17 t.e.m. 21 okto­ber alvast in je agenda!

Schermafbeelding 2021 12 10 om 14 33 17

Officiële opening van het BSW in aanwezigheid van de delegatie van astronauten en ministers.

Meer infor­matie volgt.

Read More →

Banner Spaceweek Carre

Grande conférence

Lezing

UNamur

Ruimte, de grens van het oneindi­ge, waar onder­zoek­ers van de Universiteit van Namen naar­toe reizen. Hun missie: vreemde nieuwe werelden verken­nen, nieuwe lev­ens ont­dekken, andere ken­nis ont­dekken, en…

Read More →

Banner une heure carre

Une heure avec un astronaute

Lezing

Université de Namur - Amphithéâtre Pedro Arrupe

Infos pra­tiques : Date : 17 octo­bre 2022 Horaire : 16h00 — 17h00Public : Etudiants Adresse : Amphithéâtre Pedro Arrupe 02 • Rue de Bruxelles 65, 5000 Namur Prix : GRATUIT sur réser­va­tion D…

Read More →

Schermafbeelding 2021 12 10 om 14 33 17

Matinée scolaire

Activité scolaire

ULiège

Read More →

Banner Astronaute carre

Thema'day • Astronomy (french)

Activité scolaire

University Namur

Schoolactiviteiten: — Wanneer: maandag 17 okto­ber 2022 van 9.00 tot 15.00 uur — Voor wie: 5e en 6e secundair- Waar: Amfitheater Pedro Arrupe • Rue de Bruxelles 65, 5000 Namen — Hoeveel: GRATIS bij re…

Read More →

Building

Labobezoek bij de bio-ingenieurs in het CAPTURE gebouw

Bezoek

the CAPTURE building

Deze activiteit is niet toe­ganke­lijk voor het grote pub­liek. Professor Ramón Ganigué lei­dt de del­e­gatie astro­naut­en rond in het splin­ternieuw labo van het Center for Microbial Ecology and Technolo…

Read More →

UCL logo

Meet & presentation

UCL

Ontmoeting en pre­sen­tatie van onder­zoek­spro­jecten en bedri­jven en ont­vangst met de autoriteit­en en wetenschappers

Read More →

Image fusee

Concours de lancer de fusées

Competitie

Louvain-la-Neuve

Lancez un défi à vos élèves : con­stru­ire une fusée à eau et cal­culer sa tra­jec­toire afin d’atteindre une cible ! La par­tic­i­pa­tion à ce défi néces­site de con­stru­ire une fusée avant l’évèn…

Read More →

Visit Reeks18 DT004676 0

Meet & greet op het stadhuis met de burgemeester + toeristisch bezoek

Meet & Greet

Gent

Deze activiteit is niet toe­ganke­lijk voor het grote pub­liek. UGent is geves­tigd in één van de mooiste en groot­ste ste­den in België, met een enorm rijke geschiede­nis. Een bezoek aan de stad door de as…

Read More →

Afbeelding1

Meet & greet met astronauten en studenten van de Master of Space Studies

Meet & Greet

UGent

Deze activiteit is niet toe­ganke­lijk voor het grote pub­liek. Professor Maarten Baes is één van de les­gev­ers bij de Master of Space Studies”, een MaNaMa oplei­d­ing van UGENT en KU Leuven samen. Stud…

Read More →

Schermafbeelding 2021 12 10 om 14 33 17

Gala avond met ruimte, kunst en cultuur

Viering

Palais des Académies

Gala avond met ruimte, kun­st en cul­tu­urfree entrance on reservation

Read More →

77df7a7d1a333dea87cc5a7a24bfa2c8 XL

Switch to Space: plenair evenement en receptie

Lezing

Egmont Palace, Brussels

Beschrijving: Het groot­ste even­e­ment in België gewi­jd aan stu­den­ten en jonge pro­fes­sion­als die geïn­ter­esseerd zijn in het ontwikke­len van een car­rière in de ruimte­vaart­sec­tor. Publiek: Studenten en …

Read More →

Og

Euro space center

Euro Space Center

1. Zaalscholingsbijeenkomst met scholen uit de provin­cie Luxemburg, vraag- en antwo­ord­spel 2. Vitro, Galileo, Esa onder­wi­js, zullen wor­den uitgen­odigd (inter­ac­ties moeten wor­den ver­fi­jnd) + bezoek va…

Read More →

Schermafbeelding 2021 12 10 om 14 33 17

Academic session: Royal Military School

Activité scolaire

Royal Military School

Program: 14:30 – 15:00 Welcome and reg­is­tra­tion 15:00 – 15:15 Speech Thomas Dermine 15:15 – 16:45 Presentations 16:45 – 17:00 Coffee break 17:00 – 18:00 Round pan­el, mod­er­at­ed byKoen Wauters 18:00 – 18:15 Wrap‑u…

Read More →

Schermafbeelding 2021 12 10 om 14 33 17

Thematic workshops/ demos/ visits to labs

VUB

More infor­ma­tion will fol­low. Thematic workshops/​demos/​vis­its to labs, linked to space research: Exhibition for the space indus­try (pan­els + posters).

Read More →

Schermafbeelding 2021 12 10 om 14 33 17

VUB&ULB student and Rhéto meeting

Lezing

Université libre de Bruxelles, Campus du Solbosch

More infor­ma­tion will follow.

Read More →

Schermafbeelding 2021 12 10 om 14 33 17

Avond in het Planetarium van Brussel

Viering

Planetarium Brussels

Presentatie van de astro­naut­en en vra­gen van het pub­liek Presentaties van deskundi­gen over de ver­schil­lende weten­schap­pelijke onder­zoek­srichtin­gen (Space Pole en Belspo)

Read More →

Schermafbeelding 2021 12 10 om 14 33 17

Plenaire zitting voor leerlingen en hoger secundair onderwijs met de delegatie

Lezing

KU Leuven

Meer info volgt.

Read More →

Umons 1

UMONS

UMONS

- dagen die hoofdza­ke­lijk gewi­jd zijn aan het 4e, 5e en 6e mid­del­baar.- Creëer een ruimte­hoek met het onder­zoek aan de UMONS over ruimte, de bedri­jven in ver­band met dit onder­zoek.- Voor het schoolpu…

Read More →