• Location

  Aula Pieter De Somer, Charles Deberiotstraat 24, Leuven

  • Date

   21 oktober

  • Time

   20:00—22:00

De ruimte in! – cultuur en wetenschap in space

Leuven BSW public

Beschrijving: De ruimte – het Universum – het Heelal – de Kosmos inspireert.

Sinds mensen­heuge­nis kijken we omhoog. In alle cul­turen bestaan er lied­jes, gedicht­en, ver­halen over wat er aan de nachthemel te zien is. In de laat­ste eeuw is de men­sheid ook begonnen aan een actieve explo­ratie van de Kosmos, door ernaar­toe te reizen.

Dit jaar is het respec­tievelijk 30 en 20 jaar gele­den dat onze twee Belgische astro­naut­en, Dirk Frimout en Frank De Winne, voor het eerst de aarde ver­li­eten. En dat willen we vieren, met een event waarin kun­st en weten­schap samensmelten.

Sterrenkundige en satel­li­eten­bouw­er Bart Vandenbussche komt vertellen over de nieuwe ruimtete­le­scopen die we in België mee bouwen, en de nieuwe blik op de Kosmos die ze ons gunnen.

Beeldend kun­ste­naar en onder­zoek­er Pieter Steyaert, van het inter­na­tionale SEADS col­lec­tief, vertelt over de reis van minus­cule diert­jes naar het inter­na­tion­aal ruimtestation.

Archeologe Oksana Burnaieva deed fascinerende ont­dekkin­gen over ons eigen aardse verleden dankz­ij ruimtetechnologie.

Space Trainer Nancy Vermeulen verk­lapt hoe iedereen ruimte­vaarder kan wor­den, en geoloog en lec­tor aardrijk­skunde Arjan van der Star doet het relaas van zijn Mars-sim­u­latie­missie in de woesti­jn van Utah.

Duo Doppio Stile zorgt voor muzikale opluis­ter­ing met een deel van hun pro­duc­tie​“Muziek van de Sterren” waarin astronome Katrien Kolenberg toelicht­ing geeft over hoe ster­ren zingen.

Inkom gratis, maar reserveren is ver­plicht. Inschrijven. —> https://​fys​.kuleu​ven​.be/​s​t​e​r​/​e​v​e​n​t​s​/​e​x​t​e​r​n​a​l​/​b​e​l​g​i​a​n​-​s​p​a​c​e​-​w​e​e​k​-​l​e​u​v​e​n​/​r​e​g​i​s​t​r​a​t​i​o​n​-​f​o​r​m-new

Bij het inschri­jven voor het event verza­me­len we vra­gen waar­van de inter­es­santste in de loop van het event zullen beant­wo­ord worden.

De ruimte is min­der ver dan je denkt.

Voor iedereen die nieuws­gierig en graag ver­won­derd is: van harte welkom!

Talen: Nederlands.

Meer info & inschrijven:

Share