Euro Space Center

Dirk Frimout, Robert Thirsk, Charles F. Bolden Jr., Anna Lee Fisher, Vladimir Pletser, Nicole Stott

Og

1. Zaalscholingsbijeenkomst met scholen uit de provin­cie Luxemburg, vraag- en antwoordspel

2. Vitro, Galileo, Esa onder­wi­js, zullen wor­den uitgen­odigd (inter­ac­ties moeten wor­den ver­fi­jnd) + bezoek van scholen

3. Tentoonstelling over ruimtevaartberoepen

4. Tentoonstelling 30ste ver­jaardag van de vlucht van Dirk Frimout

Duur:


09:0009:30 uur: Ontvangst van lessen en ESC-presentatie
Locatie: Trainingshal

10:0011:00 uur: Astronaut pre­sen­tatie + Q&A
Presentatie 5 minuten door Astronaut (25 min.)
Vraag en antwo­ord (30 min)
Handtekening muur

11:0011:30 uur: Fotosessie met scholen
Zodat de kinderen kun­nen terugkeren

11.3012.00 uur: Vertrek lessen

11.3012.00 uur: Bezoek Euro Space Center
Officiële inhuldig­ing Frimout Exhibition
Lokale pers Q&A

Meer info & inschrijven:

Share