Finale van de Wetenschapsbattle

Dirk Frimout, Frank De Winne

Livestream, Competitie

Wetenschapsbattle

De Wetenschapsbattle? Dat is een wed­stri­jd waar­bij vijf weten­schap­pers hun ruim­teon­der­zoek tij­dens een span­nende show en op een leuke manier uit­leggen aan een pub­liek van duizen­den lagereschoolkinderen.

De kinderen stem­men voor de beste pre­sen­tatie, organ­is­eren de show zelf en zor­gen voor een kinder­jury. Het wordt een ware ruimtereis voor de kinderen en de wetenschappers.

De kers op de taart: de twee Belgische astro­naut­en komen langs!

Met als pre­sen­ta­tor Maureen (bek­end van Helden op Ketnet) en in de jury kinderen van Basisschool De Wijze Eik uit Mariakerke.

Of het leuk is? Bekijk de reportage van Ketnet en oordeel zelf.

Op dins­dagvoormid­dag 22 maart 2022 van 9u20 tot 12u, vanu­it het UFO in Gent én via de livestream.

Iedereen is welkom om de livestream te vol­gen! Leerlingen, oud­ers, collega’s en iedereen die ruimte­vaart gewoon gigan­tisch inter­es­sant vin­dt. Hier kan je de vijf weten­schap­pers alvast leren kennen.

Meer info & inschrijven:

Share