Meet & greet met studenten Master of Space Studies

Charles F. Bolden Jr., Anna Lee Fisher, Franz Viehböck, Dirk Frimout

Meet & Greet

Afbeelding1

Beschrijving: Professor Maarten Baes is een van de docen­ten van de Master of Space Studies’, een MaNaMa-pro­gram­ma van de UGENT en de KU Leuven. Studenten uit ver­schil­lende dis­ci­plines wor­den opgeleid om te werken in de brede ruimte­vaart­sec­tor. De Universiteit Gent nodigt alle stu­den­ten van deze mas­tero­plei­d­ing — de toekom­stige gen­er­atie van space pro­fes­sion­als’ — en de docen­ten uit om met de del­e­gatie van ervaren ruimtereizigers in gesprek te gaan.

Publiek: Studenten en hun pro­fes­sor Master of Space Studies’. (geen pub­liek evenement)

Talen: Engels 

Partners: Universiteit Gent, Faculteit Bio-inge­nieurs & Master of Space Studies (Faculteit Wetenschappen, Astrofysica) 

Meer info & inschrijven:

Share