Meet & presentation

Robert Thirsk, Reinhold Ewald, Anna Lee Fisher, Vladimir Pletser, Nicole Stott

UCL logo

Ontmoeting en pre­sen­tatie van onder­zoek­spro­jecten en bedri­jven en ont­vangst met de autoriteit­en en wetenschappers

Meer info & inschrijven:

Share