Schoolkinderen ontmoeten astronauten

Charles F. Bolden Jr., Anna Lee Fisher, Franz Viehböck, Dirk Frimout

School children meet astronauts

Beschrijving:

Deel 1: Hoe voelt het om de ruimte in te reizen?

80 kinderen van 8 tot 12 jaar zullen eerst een vraag & antwo­ord sessie hebben met de astro­naut­en. De onder­w­er­pen die ze bespreken gaan over ruimtereizen in het verleden en van­daag. Hoe was het voor de astro­naut­en om daarheen te gaan?

Deel 2: Hoe zal het op de maan of op Mars zijn als we vol­wassen zijn?

De kinderen pre­sen­teren hun eigen beeld van hoe reizen naar en lev­en op de maan eruit zal zien. De astro­naut­en geven feed­back op de presentaties.

Bijzonder: Astronauten wor­den in Gent offi­cieel onthaald door Burgemeester en Schepen van Onderwijs.

Presentatie: Stijn Ilsen (Space engi­neer bij Qinetiq Space, auteur, weten­schap­scom­mu­ni­ca­tor).

Het pers­bericht van de burge­meester

Publiek:
4 basiss­c­holen, 80 kinderen en hun leerkracht­en. Drie scholen hebben kinderen met spe­ciale onder­wi­js­be­hoeften (‘spe­ci­aal basison­der­wi­js’). (niet open voor andere scholen dan de 4 ges­e­lecteerde).

Talen:
Engels, Vlaams

Partners:
ESERO België, Stad Gent, Stijn Ilsen 

Meer info & inschrijven:

Share