Seminarie ruimtevaarteconomie & jobbeurs

Frank De Winne

Lezing, Jobbeurs

Spacedays web 1

Op vri­jdag 25 maart organ­iseert de Vlaamse ruimte­vaart­sec­tor in Leuven een sem­i­nar­ie De Vlaamse ruimte­vaarte­conomie: inspir­erend, innov­erend, stim­ulerend, verbindend” en een jobbeurs met bedri­jven en organ­isaties uit de ruimtevaartsector.

Het sem­i­nar­ie vin­dt plaats in de con­text van de Belgische Astronautenweek en wordt geor­gan­iseerd naar aan­lei­d­ing van de goed­keur­ing van het Vlaams impul­spro­gram­ma ruimte­vaarte­conomie (Flanders Space). Dit even­e­ment was in het najaar van 2021 gep­land, maar werd toen door de Coronamaatregelen uitgesteld.

Het pro­gram­ma richt zich tot bedri­jven, pro­fes­sion­als en het onder­wi­js. Studenten uit een STEM-oplei­d­ing met ambitie om een loop­baan in de ruimte­vaart te starten kun­nen via een jobbeurs op 25 maart in con­tact komen met Vlaamse ruimte­vaar­tac­toren. De jobbeurs start om 9u30 en eindigt omstreeks 18u.

Vlaams Minister voor Innovatie Hilde Crevits zal tij­dens het sem­i­nar­ie de krachtli­j­nen van het Vlaams ruimte­vaart­pro­gram­ma voorstellen. Ook astro­naut Frank De Winne is van de par­tij en zal de recente ontwik­kelin­gen in dit fascinerende domein belicht­en. Deskundigen uit de sec­tor en van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) ver­volledi­gen het programma.

Deelname aan het sem­i­nar­ie is gratis, maar inschri­jven is ver­plicht. U kunt inschri­jven t.e.m. vri­jdag 18 maart 2022. Voor de jobbeurs dient niet ingeschreven te wor­den. Deze is vrij toegankelijk.

Wie vorig jaar reeds ingeschreven was, hoeft niets te doen en is automa­tisch opnieuw gereg­istreerd voor deze editie!

Deelnemende organ­isaties aan de jobbeurs:

Absolem, Agoria-FLAG, Antwerp Space, Celestia Antwerp, Edgise, Eurosense, GIM, imec, Magics Instruments, QinetiQ Space, SABCA, Spacebel, ST Engineering iDirect, Umicore, Veoware, VITO, OIP Sensor Systems, Passwerk

Meer info & inschrijven:

Share