• Location

  Egmont Palace, Brussels

  • Date

   19 oktober

  • Time

   09:00—19:00

In het bijzijn van:

Switch to Space: plenair evenement en receptie

Dirk Frimout, Frank De Winne, Robert Thirsk, Charles F. Bolden Jr., Anna Lee Fisher, Vladimir Pletser, Nicole Stott

Lezing, Viering, Jobbeurs, Meet & Greet

77df7a7d1a333dea87cc5a7a24bfa2c8 XL

Beschrijving: Het groot­ste even­e­ment in België gewi­jd aan stu­den­ten en jonge pro­fes­sion­als die geïn­ter­esseerd zijn in het ontwikke­len van een car­rière in de ruimtevaartsector. 

Publiek: Studenten en jonge professionals.

Duur:

Plenaire sessies 09:00 — 12:30

Lunchpauze / Speeddaten / Vergaderen / CV-hoek 12:40 — 14:30

Onderwerpen 1 — 7 14:30 — 16:30

Plenaire avond­sessie 16:40 — 18:00

Cocktail 18:00 — …

De astro­nau­t­en­del­e­gatie zal het even­e­ment bezoeken tij­dens de ple­naire sessie van 16.4018.00 uur.

Doelstellingen: Studenten en jonge pro­fes­sion­als die geïn­ter­esseerd zijn in de ruimte, verte­gen­wo­ordi­gers van de indus­trie en ruimte­vaart­pro­fes­sion­als samen­bren­gen om de nieuw­ste ontwik­kelin­gen en presta­ties op het gebied van ken­nis te bespreken en nieuwe hor­i­zon­ten te over­we­gen. Het is ook een kans om in con­tact te komen met pro­fes­sion­als en een pro­fes­sioneel netwerk op te bouwen.

Talen: Engels.

Meer info & inschrijven:

Share