UMONS

Dirk Frimout, Charles F. Bolden Jr., Vladimir Pletser

Umons 1

- dagen die hoofdza­ke­lijk gewi­jd zijn aan het 4e, 5e en 6e middelbaar.


- Creëer een ruimte­hoek met het onder­zoek aan de UMONS over ruimte, de bedri­jven in ver­band met dit onder­zoek.

- Voor het schoolpub­liek, inter­ac­ties met astro­naut­en. Plus bezoek aan de ruimte­hoek.

- Voor pro­moven­di en autoriteit­en: maalti­jd en uitwissel­ing met astro­naut­en op een nad­er te bepalen plaats

- Planetarium sessies

- Lezingen over de ruimte

- enz.

Meer info & inschrijven:

Share