• Location

  Saint-Baafs cathedral (Ghent City Center)

  • Date

   18 oktober

  • Time

   16:30—18:00

In het bijzijn van:

Bezoek aan de Sint-Baafskathedraal en Lam Gods

Charles F. Bolden Jr., Anna Lee Fisher, Franz Viehböck, Dirk Frimout, Robert Thirsk, Nicole Stott, Vladimir Pletser

Visit to Saint Baafs Cathedral and Lam Gods

Beschrijving: Gent is een van de mooiste en groot­ste ste­den van België met een zeer rijke geschiede­nis. Aan het einde van de dag nodi­gen we de astro­naut­en uit voor een ontspan­nend bezoek aan de hoog­ste kathe­draal in het stad­s­cen­trum om het Lam Gods geschilderd door de gebroed­ers Van Eyck te bewon­deren. Het bezoek omvat ook een VR-ervar­ing over het beroemde schilderij.

Publiek: Stadsvertegenwoordigers met astro­nau­t­en­del­e­gatie. (geen pub­liek evenement)

Talen: Engels

Partners: Stad Gent, Sint-Baafskathedraal 

Meer info & inschrijven:

Share